классификация мотивов

классификация мотивов
motyvų klasifikacija statusas T sritis švietimas apibrėžtis Vidinių paskatų suskirstymas į grupes tam tikru atžvilgiu. Vienu pagrindu motyvus skirstyti sunku. Skiriami tokie motyvai: Pagal reikšmę asmeniniam gyvenimui – biologiniai, socialiniai, asmeniniai; Pagal ryšį su objektu – pirminiai (tiesioginiai): mokomasi dėl įdomumo, dirbama dėl funkcinio pasitenkinimo, kai laukiama sensacijų, džiaugiamasi sėkme ir kt.; antriniai (tarpiški): veikti skatina ne pati veikla, bet pašaliniai dalykai (mokymasis dėl pažadėtos dovanos, mokymasis dėl noro suteikti kam nors džiaugsmo, dėl noro būti naudingam visuomenei ir pan.). Pagal aktualumą – dispoziciniai (nuostatos, vertybinės orientacijos, idealai, įsitikinimai, pažiūros ir pan.) ir aktualieji motyvai. Pastarieji dar esti spontaniniai (pvz., kyla noras juoktis) ir reaktyviniai (atoveiksmis į išorės poveikius). Reaktyviniai būna situaciniai (priklausantys nuo momentinės išorinės ar vidinės būklės) ir pastovūs (stabilūs), atitinkantys asmenybės charakterį (ryžtingumas, ištvermė ir pan.). Galima skirti sąmoningus, mažai įsisąmonintus ir nesąmoningus motyvus. Pirmųjų yra dauguma, antrieji sunkiai skirstomi. Pvz., nuostatos – nepakankamai sąmoninga parengtis kryptingai reaguoti į aplinkos poveikius. Konformizmas – nesąmoningas pasidavimas grupės nuostatoms, pažiūroms. Įtaigumas – nesąmoninga parengtis nekritiškai priimti įtaigius kito žmogaus žodžius ir pagal juos veikti. Ugdant stiprinamos visos motyvų rūšys, plėtojančios socialinį, dorovinį ir darbinį asmenybės aktyvumą. Dar skiriami pasyvai ir motyvai pseudomotyvai (ketinimai: „aš noriu, bet nedarau“). atitikmenys: angl. classification of motives vok. Motivklassifikation rus. классификация мотивов

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Классификация Мотивов Мюррея — Классификация мотивов Г.А. Мюррея (от лат. classis разряд + facere делать и moveo двигаю) модель структуры мотивационно потребностной сферы. Были выделены следующие мотивы: достижения, руководства, порядка, самопредъявления, автономии,… …   Психологический словарь

  • классификация мотивов Мюррея — Этимология. Происходит от лат. classis разряд + facere делать и moveo двигаю. Автор. Г.А.Мюррей. Категория. Модель структуры мотивационно потребностной сферы. Специфика. Были выделены следующие мотивы: достижения, руководства, порядка,… …   Большая психологическая энциклопедия

  • Классификация Мотивов Нюттена — (от лат. classis разряд + facere делать и moveo двигаю) модель структуры мотивационно потребностной сферы, автор Ж. l;Нюттен . Было выделено восемь мотивационных категорий: личность субъекта (представление о себе, способности, характер),… …   Психологический словарь

  • классификация мотивов Нюттена — Этимология. Происходит от лат. classis разряд + facere делать и moveo двигаю. Автор. Ж.Нюттен. Категория. Модель структуры мотивационно потребностной сферы. Специфика. Было выделено восемь мотивационных категорий: личность субъекта (представление …   Большая психологическая энциклопедия

  • мотивов Мюррея классификация — см. классификация мотивов Мюррея Психологический словарь. И.М. Кондаков. 2000 …   Большая психологическая энциклопедия

  • мотивов Нюттена классификация — см. классификация мотивов Нюттена Психологический словарь. И.М. Кондаков. 2000 …   Большая психологическая энциклопедия

  • Классификация преступлений — Преступление (уголовное преступление) это правонарушение, совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности. Преступления могут выделяться из общей массы правонарушений по формальному признаку (установление за них… …   Википедия

  • КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ПСИХОТЕРАПИИ —         С развитием психотерапии возрастает потребность в систематике используемых психотерапевтических методов. Каждый из них представляет собой способ лечебного воздействия на психику и через психику на весь человеческий организм. Понятие… …   Психотерапевтическая энциклопедия

  • КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТЕРВЬЮ — выделение по определенному основанию различи. видов интервью. Существует множество К.и. Наиболее распространенным основанием классификации является степень формализованности, что позволяет выделить главные виды интервью. Степень формализованности …   Российская социологическая энциклопедия

  • КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПО ИХ ОТНОШЕНИЮ К ВЛАСТИ — деление их на типы в зависимости от их восприятия властных отношений. Социологи и психологи следующим образом классифицируют людей по их отношению к власти. Во первых, различают аполитичных людей, которые резко отрицательно относятся к личному… …   Политическая психология. Словарь-справочник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”